Tỉnh Thừa Thiên Huế: tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99 %

  
99,99 % cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế đi bầu cử
99,99 % cử tri tỉnh Thừa Thiên Huế đi bầu cử
Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết, tính đến thời điểm 19 giờ 00 phút, ngày 22/5/2011, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã kết thúc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99 %.

Tổng số cử tri trong danh sách của tỉnh là 790.190 người (số cử tri nam: 384.462 người, số cử tri nữ: 405.728 người) trong đó, số cử tri trong danh sách đã tham gia bầu là 790.118 người, chiếm tỷ lệ 99,99%. Toàn tỉnh có 982/998 Tổ bầu cử và 138/152 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri trong danh sách tham gia đi bầu. Kết thúc cuộc bầu cử, huyện Phong Điền là địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu sớm nhất (đạt tỷ lệ 100%), vào thời điểm 15 giờ 00 phút tiếp theo là thị xã Hương Thủy (đạt tỷ lệ 100%), vào thời điểm 17 giờ 00 phút huyện Quảng Điền (đạt tỷ lệ 100%), vào thời điểm 18 giờ 30 phút địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu muộn nhất là huyện A Lưới, vào thời điểm 19 giờ 00 phút (đạt tỷ lệ 99,996%). Các địa phương còn lại có tỷ lệ cụ thể như sau: Hương Trà (99,999%) Phú Vang (99,998%) Phú Lộc (99,995%) Nam Đông (99,993%) thành phố Huế (99,970%). Đến lúc 19 giờ 00 phút, tất cả 998 Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên bố kết thúc cuộc bầu cử.

 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đã kết thúc thành công tốt đẹp.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]