Văn phòng Tỉnh ủy: Tập huấn tổng hợp các ý kiến tham gia Văn kiện Đại hội và lập hồ sơ Đại hội Đảng các cấp

  
Cập nhật:17/04/2015 3:05:37 CH
Chiều 13/3, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn tổng hợp các ý kiến tham gia Văn kiện Đại hội và lập hồ sơ Đại hội Đảng các cấp cho đội ngũ làm công tác văn phòng các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các ban, đoàn thể cấp tỉnh; huyện, thị, thành phố; chuyên viên tổng hợp, cán bộ văn thư – lưu trữ trong toàn tỉnh.

Hội nghị đã trang bị cho đội ngũ làm công tác văn phòng những yêu cầu, cách thức, thời gian thực hiện việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc tổng hợp ý kiến tham gia vào các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Trong đó, nhấn mạnh đến phương pháp, bố cục bản tổng hợp; xác định số lượng và mức độ ý kiến; những vấn đề cần phản ánh nguyên văn; trình tự tổng hợp và trách nhiệm tổng hợp. Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ làm công tác văn phòng trong toàn tỉnh làm tốt hơn vai trò, chức trách, nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Đối với việc lập hồ sơ Đại hội phải được tiến hành trong suốt quá trình từ khi chuẩn bị Đại hội, diễn biến Đại hội và kết thúc Đại hội. Tài liệu đưa vào hồ sơ Đại hội phải đảm bảo đúng thể thức văn bản của Đảng, phải là bản gốc chính và bản thảo báo cáo chính trị, nghị quyết Đại hội, bản thảo văn bản có bút tích của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia chuẩn bị, tổ chức phục vụ đại hội có trách nhiệm lập hồ sơ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]