THÔNG BÁO

Thông báo về việc công bố mất quyền sở hữu đối với tài sản chìm đắm

  
Cập nhật:22/05/2024 2:06:00 CH

Ngày 21/5/2024, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 119/TB-UBND công bố mất quyền sở hữu đối với tài sản chìm đắm.

Theo đó, ngày 08/3/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế chủ trì Thông báo tìm chủ sở hữu tài sản chìm đắm và đã thực hiện phát sóng trên sóng truyền hình Trung ương và địa phương (Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên; Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế) từ ngày 09/3/2024.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời gian theo quy định, không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào liên hệ làm thủ tục nhận quyền sở hữu đối với tài sản đã được thông báo.

Xét đề nghị của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tại Công văn số 466/CVHHTTH-TT-ATANHH ngày 16/4/2024 và Công văn số 1490/STC-CSDN ngày 09/5/2024 của Sở Tài chính về việc tham mưu thủ tục công bố mất quyền sở hữu và xử lý đối với tài sản chìm đắm tại bờ biển huyện Phong Điền. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công bố mất quyền sở hữu đối tài sản chìm đắm kể từ ngày ra thông báo này, cụ thể như sau:

1. Tên và đặc điểm tài sản chìm đắm: Vật thể là một loại bè nổi bằng kim loại có dạng hình vuông: Chiều dài khoảng 30m, chiều rộng khoảng 30m, ống bè làm bằng kim loại, sơn màu xanh có đường kính khoảng 0,5m, được chia làm 9 ô, dưới chân có các đế đỡ bằng kim loại cao khoảng 1,2m.

2. Vị trí tài sản chìm đắm: Bờ biển Thôn 10, xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức việc xử lý tài sản chìm đắm nêu trên theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan biết thực hiện./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo về việc công bố mất quyền sở hữu đối với tài sản chìm đắm (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]