THÔNG BÁO

Thông báo về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 184/TB-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  
Cập nhật:17/03/2023 10:33:45 SA

Ngày 09/3/2023, UBND tỉnh có Thông báo số 91/TB-UBND về việc bãi bỏ một số nội dung tại Thông báo thu hồi đất số 184/TB-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo:

1. Bãi bỏ các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Trạm biến áp 110kV Huế 4 và đấu nối đi qua địa bàn thành phố Huế đã được UBND tỉnh ban hành tại Thông báo thu hồi đất số 184/TB-UBND ngày 28/4/2021. 

2. Các nội dung khác tại Thông báo số 184/TB-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh không trái với nội dung tại Thông báo này đều được giữ nguyên
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo 91/TB-UBND (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]