THÔNG BÁO

Thông báo gia hạn thời gian lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm logistics Chân Mây tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

  
Cập nhật:20/11/2023 4:12:26 CH

Ngày 17/11/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế có Thông báo số 2421/TB-KKTCN về việc gia hạn thời gian lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm logistics Chân Mây tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 2381/TB-KKTCN ngày 10/11/2023 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm logistics Chân Mây tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc; thời gian nộp hồ sơ đăng ký từ ngày 10/11/2023 đến ngày 16/11/2023. Tuy nhiên đến hết ngày 16/11/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp chưa nhận được các hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá của các đơn vị.

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thông báo gia hạn thời gian lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm logistics Chân Mây tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc như sau:

- Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia thực hiện đấu giá: 03 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này (trong giờ hành chính).

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Thông báo số 2381/TB-KKTCN ngày 10/11/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp (đính kèm Thông báo).

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trân trọng thông báo./.                         

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 2381/TB-KKTCN: Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm logistics Chân Mây tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Kích vào file để xem chi tiết)
2 2420/TB-KKTCN: gia hạn thời gian lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Trung tâm logistics Chân Mây tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]