THÔNG BÁO

Thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc

  
Cập nhật:22/11/2023 3:55:15 CH

Ngày 10/11/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 2379/TB-KKTCN về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc và Thông báo số 2419/TB-KKTCN ngày 17/11/2023 về việc gia hạn thời gian lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án nêu trên, thời gian đăng ký nộp hồ sơ từ ngày 10/11/2023 đến hết ngày 21/11/2023. 

Đến nay (ngày 22/11/2023), đã hết thời gian tiếp nhận hồ sơ theo các thông báo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp; Ban Quản lý thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc kể từ ngày 22/11/2023

(Xem chi tiết tại file đính kèm)./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 2468/TB-KKTCN - TB: V/v dừng tiếp nhận hồ sơ tham gia lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Kho bãi phục vụ sản xuất, kinh doanh tại Khu cảng Chân Mây, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc (Kích vào file để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]