Lễ hội cầu ngư ở xã Lộc Hải

  
 

- Tên

: Lễ hội cầu ngư ở xã Lộc Hải

- Loại lễ hội

: Dân gian

- Thời gian tổ chức

: Tháng Giêng âm lịch

- Địa điểm tổ chức

: Xã Lộc Hải, huyện Phú Lộc

- Đối tượng được tưởng niệm

: Cầu được mùa

- Nội dung

: Nghi thức cổ truyền. Trò chơi dân gian

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ