Hội Vui Xuân

  
 

- Tên

: Hội Vui Xuân

- Loại lễ hội

: Truyền thống

- Thời gian tổ chức

: 28 Chạp đến 4/Giêng/ÂL

- Địa điểm tổ chức

: Thương Bạc, Nhà Văn hóa

- Đối tượng được tưởng niệm

: Vui Tết cổ truyền, tạo không khí vui tươi, bổ ích

- Nội dung

: Triển lãm. văn nghệ, trò chơi, thi đấu thể thao, thi chim cảnh, cây cảnh, hoa cảnh..

 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ