Đình Vân Thê - Di tích lịch sử cấp quốc gia

  
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet

Địa chỉ: xã Thuỷ Thanh, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh T.T.Huế

Trong quá trình tồn tại và phát triển, đình Vân Thê đã để lại những dấu ấn lịch sử - văn hoá quan trọng, hun đúc nên truyền thống đoàn kết gắn bó giữa các dòng họ ngay từ những ngày đầu lập làng.

Đình Vân Thê là trung tâm nơi tổ chức, khơi dậy và bảo lưu một cách tốt nhất, đầy đủ nhất những giá trị văn hoá truyền thống của một cộng đồng dân cư, hình thành nên những quan niệm tình cảm lối sống, những thuần phong mỹ tục, tình làng nghĩa xóm giữa con người với quê hương đất nước.

Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đình làng Vân Thê đã trở thành cái nôi cách mạng của thị xã Hương Thuỷ, một địa danh lịch sử của tỉnh nhà.

Giờ đây đình Vân Thê đã và đang phát huy vị trí vai trò của mình trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng cuộc sống mới, góp phần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam

Đình Vân Thê được công nhận là di tích cấp quốc gia theo Quyết định số 958-QĐ-BV ngày 07/5/1997 của Bộ Văn hóa – thông tin (nay là Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch)

Bảo tàng lịch sử cung cấp
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ