Đình Trung Kiền - di tích lịch sử cấp tỉnh

  

Địa chỉ: xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc

Cũng như nhiều làng xã khác trên địa bàn Thừa Thiên Huế, đình Trung Kiền được xây dựng cùng thời điểm với quá trình tụ cư lập làng, đây là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của cả cộng đồng: nơi thờ thần bảo hộ của làng là thần Thành Hoàng và các chư vị thần thánh trong một ý niệm “bách thần sở hội”, nơi diễn ra các hoạt động nhóm họp, bàn bạc việc công làng xã, tổ chức lễ hội vào dịp tết lễ hoặc xuân thu nhị kì.

Đình Trung Kiền có giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc. Đình là nơi lưu giữ giá trị văn hóa vật thể với kiến trúc truyền thống của người Việt thuộc loại hình tín ngưỡng dân gian. Cùng với giá trị vật thể, đình còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể. Mặc dù có ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa tác động, nhưng khu vực đình vẫn còn giữ được nét cơ bản của cư dân nông nghiệp trong các lễ cúng hằng năm tưởng nhớ công ơn những bậc tiền nhân đã có công lập làng, giữ nước…Tuy được trùng tu nhiều lần, song vẫn giữ nét cổ kính truyền thống như bao ngôi đình khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Điều đó khẳng định làng Trung Kiền có một bề dày lịch sử văn hóa trong tiến trình phát triển của vùng đất Thuận Hóa - Phú Xuân, Huế.

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng quê hương, đình Trung Kiền là chứng nhân lịch sử, là địa điểm ghi dấu những đóng góp không nhỏ của nhân dân làng Trung Kiền vào sự nghiệp cách mạng của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Vì vậy, có thể khẳng định việc bảo tồn di tích đình Trung Kiền là việc làm cấp thiết, nhằm gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương, trên tinh thần Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đình Trung Kiền được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xếp hạng là di tích lịch sử cấp Tỉnh theo Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 21/3/2024./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ