Đình Nguyệt Biều - Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh

  

Địa chỉ: Phường Thủy Biều, thành phố Huế

Đình Nguyệt Biều là nơi thờ tự các vị tiên hiền tổ tiên, thờ cúng của các dòng họ thập nhị tôn phái. Làng đã được Triều đình thời chúa Nguyễn nhà Nguyễn ban sắc phong, cùng thủy tổ của các họ tộc đến sau sinh sống tại làng Nguyệt Biều. Hằng năm vào dịp Thu tế ngày 15/7 Âm lịch, dân làng Nguyệt Biều tổ chức tế lễ tại đình để cầu mưa thuận gió hòa. Cứ 3 năm hoặc 6 năm một lần vào dịp Thu tế (15/7 Âm lịch) là lễ lớn nhất cung nghinh các vị thần Hoàng có công khai canh, khai khẩn và hòm sắc phong từ miếu Ông (cách đình Nguyệt Biều khoảng 1 km) về tại đình Nguyệt Biều, lễ cung nghinh thần vị diễn ra rất long trọng, nhưng vẫn giữ được nghi lễ xưa với sự tham gia đông đủ của con dân trong làng; lễ chánh tế diễn ra vào lúc 4h30 ngày 15/7 Âm lịch. Ngoài ra, vào những ngày lễ tết, ngày mùng 1 và ngày 15 Âm lịch hàng tháng, Ban họ tộc dân làng thường đến dâng hương, chiêm bái.

Đình Nguyệt Biều có giá trị tiêu biểu về mặt lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật. Đình là nơi lưu giữ giá trị văn hóa vật thể với kiến trúc truyền thống của người Việt thuộc loại hình tín ngưỡng dân gian. Đặc biệt hiện nay, tại đình còn lưu giữ nhiều nguồn tư liệu chữ Hán, như: Những bức hoành phi, câu đối, 21 sắc phong… đây là tư liệu quan trọng của dân làng, giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về cội nguồn lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương nói riêng và của cộng đồng người Việt nói chung. Đây cũng là một trong những thiết chế văn hoá làng xã còn được lưu giữ, duy trì và phát huy tốt trong đời sống hiện tại của Nhân dân địa phương.Thông qua những sinh hoạt lễ hội tại đình làng khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, ý thức dân tộc để đoàn kết, gắn bó cộng đồng trách nhiệm, ý thức bảo tồn và gìn giữ di sản văn hóa cha ông để lại.

Đình Nguyệt Biều được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 03/4/2023.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Du lịch

Dịch vụ