Giá vé tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế

  

Phí tham quan theo từng điểm (áp dụng từ 01.01.2023)

STT

Cơ cấu điểm/tuyến tham quan

Người lớn

Trẻ em (từ 7 - 12 tuổi)

1

Đại Nội Huế

200.000

40.000

2

Các khu di tích: Lăng vua Minh Mạng; lăng vua Tự Đức; lăng vua Khải Định

150.000

30.000

3

Lăng vua Gia Long

150.000

Miễn phí

4

Lăng vua Đồng Khánh

100.000

Miễn phí

5

Các khu di tích: Lăng vua Thiệu Trị; Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; điện Hòn Chén; cung An Định; đàn Nam Giao

50.000

Miễn phí

Phí tham quan theo tuyến (áp dụng từ 01.01.2023)

STT

Cơ cấu điểm/tuyến tham quan

Người lớn

Trẻ em (từ 7 - 12 tuổi)

1

Tuyến 02 điểm: Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Gia Long

240.000

30.000

2

Tuyến 02 điểm: Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Đồng Khánh

200.000

30.000

3

Tuyến 02 điểm: Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế - Cung An Định

80.000

Miễn phí

4

Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

5

Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức

420.000

80.000

6

Tuyến 03 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

420.000

80.000

7

Tuyến 04 điểm: Đại Nội Huế - Lăng vua Minh Mạng - Lăng vua Tự Đức - Lăng vua Khải Định

530.000

100.000

Giá vé hướng dẫn thuyết minh (Áp dụng từ ngày 1/1/2024)

STT

Điểm di tích

Giá vé hướng dẫn thuyết minh

(Áp dụng thống nhất cho khách Việt Nam và khách quốc tế)

1

Hoàng Cung Huế (Đại Nội)

200.000 đồng/vé/lượt

2

Lăng vua Tự Đức

150.000 đồng/vé/lượt

3

Lăng vua Khải Định

150.000 đồng/vé/lượt

4

Lăng vua Minh Mạng

150.000 đồng/vé/lượt

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
     

Du lịch

Dịch vụ