STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại khu quy hoạch cụm dân cư tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. 02/12/2021
2 THÔNG BÁO Đấu giá quyền sử dụng đất 11 lô đất Khu dân cư xen ghép Ruộng Nương – Huyền Võ và Khu dân cư xen ghép Đất Cát, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền 27/11/2021
3 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu dân cư xen ghép Bác Vọng Đông, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 26/11/2021
4 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại Khu dân cư xen ghép Thôn Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 25/11/2021
5 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 09 lô đất tại khu dân cư phía Đông Quảng Lợi, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 23/11/2021
6 Thông báo Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án .Tàu đánh cá vỏ gỗ có số hiệu đăng kí TTH-93007-TS và toàn bộ trang thiết bị, ngư lưới cụ đánh bắt thủy sản trên tàu. 22/11/2021
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu phố chợ tại vùng Trung tâm xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 20/11/2021
8 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khu quy hoạch dân cư thôn Phường 2, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 19/11/2021
9 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản .Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 118, tờ bản đồ số 27, thôn Ngọc Anh, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, (nay là phường Phú Thượng, thành phố Huế) Thừa Thiên Huế 19/11/2021
10 THÔNG BÁO Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất Khu dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 19/11/2021
Tổng cộng2364
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP