STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế 04/12/2020
2 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản.Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 04/12/2020
3 THÔNG BÁO Về việc đấu giá tài sản là xe khách Transinco mang biển số đăng ký 75B-002.01 03/12/2020
4 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 28/11/2020
5 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Được sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho thời hạn 49 năm tại Khu đất có số thửa 202, tờ bản đồ số 19, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 28/11/2020
6 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 28/11/2020
7 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Tại Khu tái định cư Thuỷ Vân, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 28/11/2020
8 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại Khu tái định cư Thuỷ Dương giai đoạn 3 (đợt 4), phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/11/2020
9 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Hải, Phong Sơn và xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/11/2020
10 THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHO THUÊ CƠ SỞ NHÀ ĐẤT SỐ 23 TRẦN CAO VÂN, THÀNH PHỐ HUẾ 27/11/2020
Tổng cộng2065
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP