STT Tên thông báo Ngày đấu giá
1 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản .Khu nhà đất tại số 09 Trần Bình Trọng, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 27/04/2020
2 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản.Tài sản đấu giá: Khu nhà, đất tại Lô H26, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, thành phố Huế 27/04/2020
3 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu dân cư dịch vụ thương mại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 24/04/2020
4 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản .Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 70 (B40), tờ bản đồ số 38, địa chỉ: B40 đường Kim Liên (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7 cũ), phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. 24/04/2020
5 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 23/04/2020
6 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 05 lô đất tại khu dân cư Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 17/04/2020
7 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu định cư Hương Sơ giai đoạn 4 (đợt 3) 14/04/2020
8 Thông báo Về việc đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 401 tờ bản đồ số 14, Khu quy hoạch Kiểm Huệ, phường An Đông, Tp Huế 10/04/2020
9 Thông báo Về việc đấu giá quyền sử dụng đất 22 lô đất tại khu dân cư TDP Tân Mỹ, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 10/04/2020
10 Thông báo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Ngọc Anh, Tây Trì Nhơn, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 09/04/2020
Tổng cộng1798
Hiển thị

Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP