Quảng Điền: Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững năm 2024

  
Đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại cuộc họp
Sáng ngày 21/6, đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện chủ trì buổi giao ban Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững trong 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2024. Tham dự buổi giao ban có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện, các thành viên Ban chỉ đạo và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Huyện ủy Quảng Điền đã chỉ đạo UBND huyện thực hiện các chương mục tiêu giảm nghèo bền vững. Theo đó đã bổ sung kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho các địa phương trên địa bàn huyện. Các dự án được triển khai thực hiện tốt như phát triển giáo dục nghề nghiệp, dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng… Hầu hết các dự án đã triển khai đến tận người nghèo và đã được những kết quả khá khả quan. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở từng địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Bí thư Huyện ủy, Trưởng ban chỉ đạo giảm nghèo huyện đã ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực giảm nghèo các địa phương trong thời qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, giảm nghèo và giảm nghèo bền vững là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, do đó đòi hỏi phải huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Nâng cao trách nhiệm của các xã, thị trấn trong công tác rà soát, vận động lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn nâng cao trình độ, hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ bảo hiểm y tế và các chính sách khác. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo điều kiện cho người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về giảm nghèo bền vững, đồng thời tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các ngành và đoàn thể trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giúp đỡ cho người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Đặc biệt mỗi một địa phương cần phát huy và nhân rộng phong trào “Dòng họ, làng thôn, tổ dân phố không có hộ nghèo”. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững năm 2024 đã đề ra.

www.thuathienhue.gov.vn (CTV)
 Bản in]