Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp xanh Mộc An

1. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp xanh Mộc An

- Địa chỉ liên lạc: Hiền Sỹ, Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

- Điện thoại liên lạc: 0974685645

 Email: camnhung. tn0189@gmail.com

- Website của đơn vị : ngucocmocan.vn

- Loại hình DN: MTV

- Ngành nghề kinh doanh: bột ngũ cốc và các sản phẩm từ hạt đậu, hạt dinh dưỡng.

- Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (số, ngày,...):  3301720328, cấp ngày 09/3/2023

2. Thông tin về lãnh đạo đơn vị

- Họ tên người đứng đầu (giám đốc, chủ tịch HĐQT,...): Hoàng Thị Cẩm Nhung

- Chức vụ:  giám đốc công ty

- Số điện thoại/số fax cơ quan, địa chỉ email: 0974685645

3. Các sản phẩm, loại hình dịch vụ kèm hình ảnh

Các sản phẩm của công ty


Ngũ cốc trẻ em


Ngũ cốc mẹ bầu


Ngũ cốc lợi sữa

 Bản in]