Thông báo mời đầu thầu

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ
Tb Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số C5.43, tờ bản đồ số KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đấu giá: 21/06/2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự như sau:

1.   Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số C5.43, tờ bản đồ số KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 396354 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 11/10/2017, số vào sổ cấp giấy: CS/01364-2017 11-081, chủ sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Trần Đình Tuất và bà Phan Thị Hoài Xuân như sau

* Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

ü Thửa đất:

a. Thửa đất số: C5.43, tờ bản đồ số: KQH,

b. Địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, phường An Hòa, thành phố Huế,

c. Diện tích: 108m2 (Bằng chữ: Một trăm linh tám mét vuông),

d. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 108m2; Sử dụng chung: Không,

đ. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị,

e. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài,

g. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất,

ü Nhà ở:

a. Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ,

b. Diện tích xây dựng: 81,1m2

c. Diện tích sàn: 172,9m2.

d. Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng,

đ. Cấp (hạng): III,

e. Thời hạn sở hữu: -/-

          * Nơi có tài sản đấu giá: Tại thửa đất số C5.43, tờ bản đồ số KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, đường Tạ Hiện, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án. Hồ sơ kèm theo tài sản: Bản án số 29/2022/HS-ST ngày 26/4/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Bản án số 280/2022/HS-PT ngày 08/8/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Quyết định thi hành án chủ động số 06/QĐ-CTHADS ngày 07/10/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 113/QĐ-CTHADS ngày 06/12/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Lệnh kê biên tài sản số 01/VPCQCSĐT ngày 25/12/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên bản kê biên tài sản ngày 25/12/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 24/4/2023 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 396354 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 11/10/2017, số vào sổ cấp giấy: CS/01364-2017 11-081, chủ sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Trần Đình Tuất và bà Phan Thị Hoài Xuân (giấy phép xây dựng ngày 21/7/2017 do UBND thành phố Huế cấp); Chứng thư thẩm định giá số 55/CTTĐG-CNHUE ngày 30/01/2023 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế; Quyết định số 14/QĐ-CTHADS ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giảm giá tài sản (lần 8).

2. Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: 36 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 10 tháng 6 năm 2024 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2024 tại nơi có tài sản đấu giá (thửa đất số C5.43, tờ bản đồ số KQH, địa chỉ thửa đất: Khu tái định cư Hương Sơ giai đoạn 3, đường Tạ Hiện, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Giá khởi điểm tài sản đấu giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 2.616.982.206 đồng (Hai tỷ, sáu trăm mười sáu triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn, hai trăm lẻ sáu đồng) Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... có liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 18/6/2024 đến 17 giờ 00 ngày 20/6/2024 và nộp vào tài khoản số 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước ghi: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá khu nhà đất số C5.43, Khu TĐC Hương Sơ GĐ3, phường An Hòa, thành phố Huế (Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá khu nhà đất số C5.43, Khu TĐC Hương Sơ GĐ3, phường An Hòa, thành phố Huế). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước khi tổ chức đấu giá. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Trung tâm trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d. Bước giá: 100.000.000 đồng, được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo khoản 1, Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá, số vòng: Theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá quy định tối đa là 50 vòng đấu giá theo khoản 2, Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế./.