Thông báo mời đầu thầu

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ
Tb đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 68-1, tờ bản đồ số 11, số 25/5 (Nay là 5/4/16) đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 643190 do UBND thành phố Huế
Ngày đấu giá: 28/06/2024

Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau: 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá và tiền mua hồ sơ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 68-1, tờ bản đồ số 11, số 25/5 (Nay là 5/4/16) đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W 643190 do UBND thành phố Huế cấp ngày 22/05/2003, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00093 QSDĐ/1987-2003 01-189. Xác nhận ngày 28/01/2021 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Huế về việc Tặng cho bà Đặng Thị Lệ theo Hồ sơ số 000010. Cụ thể như sau:

* Thửa đất:

- Thửa đất số: 68-1;          Tờ bản đồ số: 11

- Địa chỉ: số 25/5 (Nay là 5/4/16) đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 142,0 m2. Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai mét vuông

- Hình thức sử dụng:

  + Sử dụng riêng: 142,0 m2

  + Sử dụng chung: Không

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài

* Đặc điểm nhà cửa, vật kiến trúc:

- Nhà trọ gồm 08 phòng, móng cột BTCT, móng tường xây gạch, trụ cột, dầm giằng BTCT, tường xây gạch quét vôi, cửa đi gỗ lá sách, cửa sổ gỗ, nền lát gạch men, xà gồ sắt hộp, mái lợp tôn, trần tôn lạnh

- Nhà bếp và nhà vệ sinh gồm 01 phòng bếp và 05 phòng vệ sinh móng cột BTCT, móng tường xây gạch, trụ cột, dầm giằng BTCT, tường xây gạch quét vôi, tường trong có ốp gạch men, nền phòng bếp lát gạch men, nền 02 phòng vệ sinh lát gạch men, nền 03 phòng vệ sinh láng xi măng, xà gồ sắt hộp, mái lợp tôn.

(Đặc điểm chi tiết kèm theo chứng thư thẩm định giá số 317/CTTĐG-CNHUE ngày 24/03/2023 của CTCP Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC chi nhánh Huế).

2. Nơi có tài sản đấu giá: số 25/5 (Nay là 5/4/16) đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: 16 đường Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mức giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

* Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.445.954.800 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu chín trăm năm mươi tư nghìn tám trăm đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

Ngoài ra các chi phí khác như phí công chứng, ... (nếu có) liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

*Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá.

        * Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng từ vòng đấu thứ 2.

        5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

II. Người được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

III. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/06/2024 tại 25/5 (Nay là 5/4/16) đường Đoàn Hữu Trưng, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC để tổ chức, hướng dẫn xem.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 25/06/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. (Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 25/06/2024 đến 17h00 ngày 27/06/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau:

Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương. (Agribank)

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá khu đất 25/5 Đoàn Hữu Trưng.

Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại các Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/06/2024.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 28/06/2024

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo Phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

VII. Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: Số 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn.