Thông báo mời đầu thầu

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ
Tb đấu giá Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 820.4, tờ bản đồ số 05 (Nay là thửa đất số 97-1 + 101, tờ bản đồ số 25), địa chỉ thửa đất: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 4/325 đường Nguyễn Sinh Cung, tổ dân phố Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đấu giá: 27/06/2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN  

 


Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm thi hành án như sau: 

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước và bước giá và tiền mua hồ sơ:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 820.4, tờ bản đồ số 05 (Nay là thửa đất số 97-1 + 101, tờ bản đồ số 25), địa chỉ thửa đất: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 4/325 đường Nguyễn Sinh Cung, tổ dân phố Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số R 087935 do UBND huyện Phú Vang cấp ngày 03/09/2002 cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00692 QSDĐ/1336/QĐ-UB, Cụ thể:

- Thửa đất số: 820.4               Tờ bản đồ số: 05

- Địa chỉ: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Diện tích: 200,0 m2. (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông)

Số TT

Tên và đặc điểm tài sản

ĐVT

Số lượng

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

1

2

3

4

5

8=4x5x6x7

1

Đất ở kiệt 4/325 đường Nguyễn Sinh Cung, TDP Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc thửa đất số 97-1 + 101, tờ bản đồ số 25, cách đường Nguyễn Sinh Cung khoảng 45m, cách Đập Đá khoảng 1,8km, cách cầu Chợ Dinh khoảng 460m. Thửa đất tiếp giáp đường bê tông, (hiện tại rộng 2,0m, theo quy hoạch rộng 3,0m) hướng Nam rộng 20,0m, mặt hướng Tây sâu 10,0m tiếp giáp thửa đất số 97-2, mặt hướng Bắc rộng 20,0m tiếp giáp thửa đất số 97, mặt hướng Đông rộng 10,0m tiếp giáp thửa đất số 97.

m2

200,0

 

 

a

Phần diện tích đất nằm trong chỉ giới quy hoạch mở đường

m2

9,4

9.273.600

87.172.000

b

Phần diện tích nằm ngoài chỉ giới quy hoạch

m2

190,6

18.000.000

3.430.800.000

 

Tổng cộng

 

 

 

3.517.972.000

Chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 457/CTTĐG-CNHUE ngày 07/05/2024 của Công ty cổ phần Tư vấn – Dịch vụ về tài sản – bất động sản DATC chi nhánh Huế.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Thửa đất số 820.4, tờ bản đồ số 05 (Nay là thửa đất số 97-1 + 101, tờ bản đồ số 25), địa chỉ thửa đất: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 4/325 đường Nguyễn Sinh Cung, tổ dân phố Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: 16 đường Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 3.517.972.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm mười bảy triệu, chín trăm bảy mươi hai nghìn đồng).

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản.

Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... (nếu có) liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

5. Tiền đặt trước: 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng). Tiền đặt trước là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá và được trừ vào tiền mua tài sản đấu giá đối với khách hàng trúng đấu giá.

6. Bước giá: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng từ vòng đấu thứ 2.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì người tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

II. Người được tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016. Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá. Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

III. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm xem tài sản, tham khảo hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/06/2024 tại Thửa đất số 820.4, tờ bản đồ số 05 (Nay là thửa đất số 97-1 + 101, tờ bản đồ số 25), địa chỉ thửa đất: Xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế (Nay là số 4/325 đường Nguyễn Sinh Cung, tổ dân phố Tây Thượng, phường Phú Thượng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC để tổ chức, hướng dẫn xem.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

* Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 24/06/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. (Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 24/06/2024 đến 17h00 ngày 26/06/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào các tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau:

Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương.

Số tài khoản: 1166.041.55.999 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

- Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại các Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 26/06/2024.

V. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 27/06/2024.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC - Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

VI. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá và số vòng trả giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo Phương thức trả giá lên và không hạn chế số vòng trả giá.

VII. Địa chỉ liên hệ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Địa chỉ: Số 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC; Địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn.