Thông báo mời đầu thầu

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ
Tb đấu giá Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 34, địa chỉ: 33B (nay là 63) Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đấu giá: 21/06/2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức đấu giá tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 34, địa chỉ: 33B (nay là 63) Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế chi tiết theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 330110 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 23/03/2001, Hồ sơ gốc số 168/03/86, chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở: Ông Phạm Phúc Ban và Bà Nguyễn Thị Thanh Quế như sau:

Mục I: Chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở: Ông Phạm Phúc Ban và Bà Nguyễn Thị Thanh Quế

Mục II. Thực trạng nhà ở, đất ở:

a/Nhà ở

Địa chỉ: 33B (nay là 63) Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổng diện tích sử dụng: / m2

Diện tích xây dựng: 77,0 m2

Kết cấu nhà: Tường + KBT chịu lực

Số tầng: 02

b/ Đất ở

Thửa đất số: 88

Tờ bản đồ số: 34

Diện tích: 357,8 m2

Hình thức sử dụng: Riêng: 357,8 m2

                              Chung: / m2

* Nơi có tài sản đấu giá: Tại thửa đất số 88, tờ bản đồ số 34, địa chỉ: 33B (nay là 63) Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, kê biên bảo đảm thi hành án (Người được thi hành án: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Người phải thi hành án: Công ty Cổ phần Phú Hoàng Thừa Thiên Huế; Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Ông Phạm Phúc Ban và Bà Nguyễn Thị Thanh Quế). Hồ sơ kèm theo tài sản gồm: Bản án số 10/2021/KDTM-ST ngày 29/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng; Bản án số 03/2022/KDTM-PT ngày 25/3/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tranh chấp Hợp đồng tín dụng; Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 1037/QĐ-CCTHADS ngày 01/4/2022 của Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 36/QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 28/7/2022; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: 330110 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 23/03/2001, Hồ sơ gốc số 168/03/86, chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở: Ông Phạm Phúc Ban và Bà Nguyễn Thị Thanh Quế; Chứng thư thẩm định giá số 1262/CTTĐG-CNHUE ngày 10/8/2022 của Công ty CP Tư vấn - Dịch vụ về tài sản - Bất động sản DATC tại Huế; Quyết định số 81/QĐ-CCTHADS ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế về việc giảm giá tài sản (lần 13).

2. Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế; địa chỉ: 16 Xuân Thủy, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến ngày 10 tháng 6 năm 2024 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế tổ chức, hướng dẫn xem vào ngày 12 và 13 tháng 6 năm 2024 tại nơi có tài sản đấu giá (thửa đất số 88, tờ bản đồ số 34, địa chỉ: 33B (nay là 63) Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

b. Xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Giá khởi điểm tài sản đấu giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 12.788.460.960 đồng (Mười hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi ngàn, chín trăm sáu mươi đồng) Giá khởi điểm đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với nhà cửa, vật kiến trúc, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản. Ngoài ra các phí, chi phí khác như phí công chứng... có liên quan đến tài sản do người trúng đấu giá có trách nhiệm chi trả.

b. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

c. Tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 18/6/2024 đến 17 giờ 00 ngày 20/6/2024 và nộp vào tài khoản số 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước ghi: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá khu nhà đất 63 Phan Đình Phùng, thành phố Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trước khi tổ chức đấu giá. Trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, Trung tâm trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

d. Bước giá: 300.000.000 đồng, được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định pháp luật không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức, số vòng đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo khoản 1, Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

b. Phương thức đấu giá, số vòng: Theo phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá quy định tối đa là 50 vòng đấu giá theo khoản 2, Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00 ngày 21 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Huế./.