Thông báo mời đầu thầu

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ
TB đấu giá Đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang
Ngày đấu giá: 13/06/2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tổ chức đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê như sau:

1. Tên tài sản đấu giá, số lượng, vị trí, mục đích sử dụng, thời hạn cho thuê, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá: Đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang như sau:

Stt

Tên và đặc điểm mặt bằng cho thuê

Diện tích cho thuê (m2)

Thời gian thực hiện

Giá khởi điểm (đồng/1 năm)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá

(đồng)

Lô 1

Quầy ATM móng xây blo, tường ốp tấm alu 2 mặt khung sườn sắt hình, cửa kính cường lực, trụ cột sắt ống, tường xây blo lửng, nền lát gạch men, kết cấu đỡ mái sắt, mái lợp tôn, trấn tấm alu

5

03 năm

12.600.000

2.500.000

500.000

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước và chịu hoàn toàn các chi phí bảo trì, sửa chữa, cải tạo liên quan đến phần cơ sở nhà, đất được thuê.

Phương thức nộp tiền thuê tài sản: Theo hàng năm, giá hợp đồng năm đầu tiên theo kết quả trúng đấu giá, giá hợp đồng các năm tiếp theo được điều chỉnh cho phù hợp khi các quy định pháp luật có liên quan có sự thay đổi, việc điều chỉnh cần đảm bảo phù hợp với giá thị trường khu vực lân cận đang áp dụng nhưng không thấp hơn giá cho thuê đã ký năm đầu tiên.

b. Nơi có tài sản đấu giá: Vị trí quầy ATM tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ tham gia đấu giá:

d. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định từ ngày 10/6/2024 đến 17 giờ 00 ngày 12/6/2024 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo số tài khoản 116869099999 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế. Nội dung nộp tiền đặt trước ghi: “Tên người tham gia đấu giá” nộp tiền đặt trước đấu giá cho thuê Lô 1 - Quầy ATM tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

đ. Bước giá: Mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được và được áp dụng từ vòng đấu thứ hai trở đi, cụ thể được quy định ở mục tài sản đấu giá.

e. Nguồn gốc tài sản: Đấu giá sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê theo Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang vào mục đích cho thuê; Đề án số 356/ĐA-TTYT ngày 29/01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê; Quyết định số 282/QĐ-TTYT ngày 04/3/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang; Công văn số 1193/TTYT-TCKH ngày 15/5/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang về việc tổ chức đấu giá lần 3 Quầy ATM.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Địa chỉ: thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 10 tháng 6 năm 2024 tại nơi có tài sản đấu giá vị trí Quầy ATM tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 03/6/2024 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Y tế huyện Phú Vang tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 04 và 05/6/2024.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm, người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 10 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá:  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá thuê tài sản đăng ký tham gia đấu giá, cam kết sử dụng mặt bằng đúng mục đích, đúng quy định tại Quyết định số 506/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Y tế huyện Phú Vang vào mục đích cho thuê; Đề án số 356/ĐA-TTYT ngày 29/01/2024 của Trung tâm Y tế huyện Phú Vang về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích cho thuê, chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành đăng ký thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá. Người không được đăng ký tham gia đấu giá thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản.

c. Hồ sơ tham gia đấu giá được lập 02 bộ hồ sơ, gồm Đơn đăng ký đấu giá thuê tài sản (theo mẫu của Trung tâm phát hành); Nộp kèm theo:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và căn cước công dân người đại diện theo pháp luật đối với Tổ chức. Trường hợp đấu giá theo ủy quyền kèm theo Văn bản Ủy quyền tham gia đấu giá tài sản (bản chính) hợp lệ, trong đó ghi rõ nội dung: phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và Căn cước công dân của người được ủy quyền.

- Đối với quầy ATM phải hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

- Cam kết của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá ký hợp đồng và đưa vào thực hiện tối đa sau 20 ngày kể từ khi có quyết định công nhận trúng đấu giá.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên, số vòng đấu giá quy định tối đa là 50 vòng đấu giá theo từng tài sản quy định tại Điều 42 Luật Đấu giá tài sản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 13 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang, địa chỉ: Thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế./.