Thông báo mời đầu thầu

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ
THÔNG BÁO Về việc đấu giá TSĐB là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 7 tờ bản đồ số 67, địa chỉ thửa đất: Thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc.
Ngày đấu giá: 21/06/2024

THÔNG BÁO

Về việc đấu giá TSĐB là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 7 tờ bản đồ số 67, địa chỉ thửa đất: Thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc.

 

 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC tổ chức đấu giá TSĐB là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Thửa đất số 7 tờ bản đồ số 67, địa chỉ thửa đất: Thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc.

I. GIỚI THIỆU TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, GIÁ KHỞI ĐIỂM, TIỀN ĐẶT TRƯỚC, BƯỚC GIÁ

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CG 439271 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 03/08/2017, sổ vào sổ cấp GCN: CS 03976. Chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là ông Trần Thuận và bà Hoàng Thị Quyên theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất được Chủ tịch UBND xã Vinh Hưng chứng thực ngày 04/08/2017;

 1.1. Thửa đất:

- Thửa đất số: 7, tờ bản đồ số: 67

- Địa chỉ: Thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Diện tích: 318,2 m2 (Ba trăm mười tám phẩy hai mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

1.2. Nhà ở:

-Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

- Diện tích xây dựng: 90,1 m², diện tích sàn: 90,1 m².

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

- Cấp (Hạng): 4;   Thời hạn sở hữu: -/-,

* Đặc điểm hiện trạng tài sản:

Nhà ở 1 tầng móng cột BTCT, móng tường xây gạch, tường xây gạch đã tô trát chưa sơn quét, tường phòng bếp, phòng vệ sinh có ốp gạch men, cửa pano gỗ kinh có khung ngoại, nền lát gạch men, nền phòng vệ sinh lát gạch men nhám, mái BTCT, trên có mái che tôn kết cấu đỡ mái sắt, trần nhà có hoa văn; Trụ cổng xây gạch; Cửa cổng 2 cánh khung inox;Tường rào xây gạch kín; Tường rào xây gạch có gắn trụ bê tông đúc sẳn.

Chi tiết theo chứng thư thẩm định giá số 202/CTTĐG-CNHUE ngày 19/03/2024.

- Nơi có tài sản đấu giá: tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số: 67; Địa chỉ: Thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

- Giá trị khởi điểm tài sản đấu giá: 921.194.820 đồng (Chín trăm hai mươi mốt triệu một trăm chín mươi tư nghìn tám trăm hai mươi đồng)

- Giá trị nêu trên đã bao đã bao gồm thuế thu nhập do chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với tài sản, chưa bao gồm lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất và chuyển quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật hiện hành liên quan đến tài sản.

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng).

- Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành. Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NỘP TIỀN ĐẶT TRƯỚC

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong giờ hành chính, từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/06/2024 tại thửa đất số 7, tờ bản đồ số: 67; Địa chỉ: Thôn Phụng Chánh 1, xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, kể từ ngày ra thông báo cho đến 17h00 ngày 18/06/2024 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. (Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại).  

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.  

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 18/06/2024 đến 17h00 ngày 20/06/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC như sau:

Số tài khoản: 5511.0001.677.999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thừa Thiên Huế (BIDV). - Số tài khoản: 4009.238.99.8899 tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Nam Sông Hương (Agribank)

Tiền đặt trước phải xác định có trong tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC mở tại Ngân hàng và giấy nộp tiền nộp lại Công ty hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 20/06/2024.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 14 giờ 30 ngày 21/06/2024 tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá theo Phương thức trả giá lên.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, 76 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Công ty Đấu giá Hợp danh Số 2 STC, địa chỉ: Tầng 5, 25 Nguyễn Văn Cừ, Vĩnh Ninh, tp Huế. Số điện thoại: 0234.6286.999, Website:daugiaso2stc.com.vn.