Thông báo mời đầu thầu

THÔNG TIN CHI TIẾT MỜI ĐẤU GIÁ
Tb đấu giá Quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày đấu giá: 14/06/2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

 


Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

1.1. Xã Điền Lộc: Quyền sử dụng đất 12 lô đất tại Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất quy hoạch đấu giá thuộc thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền. Cụ thể: Vị trí 2 và vị trí 3, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc)).

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư hoàn chỉnh.

- Tổng diện tích đất quy hoạch đất ở: 2.367,7 m2 (gồm 12 lô).

Kích thước, diện tích lô đất theo phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phê duyệt tại Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 và điều chỉnh cục bộ phương án thiết kế tổng mặt bằng tại Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 26/9/2023 của UBND huyện Phong Điền.

- Tài sản gắn liền với các thửa đất: Đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, không có tài sản trên đất.

1.2 Xã Phong Hải: Quyền sử dụng đất 06 lô tại Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- Vị trí khu đất quy hoạch đấu giá thuộc thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền. Cụ thể: Nằm ở vị trí 1 đường quy hoạch 12 m.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư hoàn chỉnh.

- Tổng diện tích đất quy hoạch đất ở: 1.638,3 m2 (gồm 06 lô).

Kích thước, diện tích lô đất theo phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư thôn Hải Phú đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phê duyệt tại 3957/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật  khu dân cư thôn Hải Phú.

- Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không có tài sản trên đất.

1.3. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở tại nông thôn.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

 

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

3.1 Xã Điền Lộc: 12 lô tại Khu dân cư thôn Nhất Tây

STT

Số lô

Số thửa

Số TBĐ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

01

A5

365

12

190,5

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc)) (2 mặt tiền)

5.300.000

1.009.650.000

45.000.000

201.000.000

02

A10

370

12

243,6

Vị trí 2, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc)) (2 mặt tiền)

5.300.000

1.291.080.000

45.000.000

258.000.000

03

B1

371

12

227,4

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc)) (2 mặt tiền)

5.300.000

1.205.220.000

45.000.000

241.000.000

04

B2

372

12

168,2

Vị trí 3, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc))

4.500.000

756.900.000

30.000.000

151.000.000

05

B3

373

12

167,2

4.500.000

752.400.000

30.000.000

150.000.000

06

B4

374

12

166,1

4.500.000

747.450.000

30.000.000

149.000.000

07

B5

375

12

165,1

4.500.000

742.950.000

30.000.000

148.000.000

08

B7

377

12

212,3

Vị trí 2, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc)) (2 mặt tiền)

5.300.000

1.125.190.000

45.000.000

225.000.000

09

B8

378

12

190,0

Vị trí 2, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc))

4.200.000

798.000.000

32.000.000

159.000.000

10

B9

379

12

190,0

4.200.000

798.000.000

32.000.000

159.000.000

11

B10

380

12

190,0

Vị trí 2, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc))

4.200.000

798.000.000

32.000.000

159.000.000

12

B12

382

12

254,3

Vị trí 2, Quốc lộ 49B (đoạn từ cầu Điền Lộc, đến hết thửa đất số 26, TBĐ 18 (Đình làng Đại Lộc)) (2 mặt tiền)

5.500.000

1.398.650.000

45.000.000

279.000.000

Tổng cộng: 12 lô

2.364,7

 

 

11.423.490.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

3.2 Xã Phong Hải: 06 lô tại Khu dân cư thôn Hải Phú

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A2

183

11

244,30

Vị trí 1, tỉnh lộ 22 (Từ Nam tuyến đường Phong Hải- Điền Hải đến giáp địa giới hành chính xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền)

2.000.000

488.600.000

20.000.000

97.000.000

2

A3

182

11

238,40

2.000.000

476.800.000

20.000.000

95.000.000

3

A4

185

11

288,90

2.000.000

577.800.000

20.000.000

115.000.000

4

A5

186

11

288,90

2.000.000

577.800.000

20.000.000

115.000.000

5

A6

187

11

288,90

2.000.000

577.800.000

20.000.000

115.000.000

6

A7

188

11

288,90

2.000.000

577.800.000

20.000.000

115.000.000

Tổng cộng: 06 lô

1.638,3

 

 

3.276.600.000

 

 

Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để quản lý tại Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền; Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2023 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3957/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2022 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải; Quyết định số 2651/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để quản lý tại khu dân cư thôn Nhất Tây (giai đoạn 1), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền; Quyết định số 2652/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để quản lý tại khu dân cư thôn Nhất Tây (giai đoạn 2), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền; Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư thôn Nhất Tây; Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2023 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư thôn Nhất Tây; Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất ở 32 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa, thôn Bồ Điền, xã Phong An; Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu dân cư xứ Ma Đa, thôn Bồ Điền, xã Phong An; Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 11 tháng 6 năm 2024 tại vị trí các lô đất đấu giá Khu dân cư thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc và Khu dân cư thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 27/5/2024 và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 28, 29 tháng 5 năm 2024.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:     

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 11/6/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/6/2024 và nộp vào tài khoản số 116869099999 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế.

 Nội dung nộp tiền ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Điền Lộc hoặc xã Phong Hải(Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại KDC thôn Nhất Tây, xã Điền Lộc).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 11 tháng 6 năm 2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 08 giờ 30’ đến 11 giờ 00’ ngày 11 tháng 6 năm 2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND Điền Lộc và xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 14 tháng 6 năm 2024 tại Hội trường UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế..

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, công khai, liên tục, từng vòng cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp và đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Lộc, UBND xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.