Thông tin cần biết

Danh sách người phát ngôn các cơ quan trên địa bàn tỉnh

  

1. Các sở, ngành cấp tỉnh

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 

 

Sở Công Thương

 

 

Nguyễn Thanh

Giám đốc

0913439324

nthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Lương Bảy

Phó Giám đốc

0914075418

nlbay.sct@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Ngọc Sơn

Phó Giám đốc

0914062798

hnson.sct@thuathienhue.gov.vn

2

Sở Du lịch

Nguyễn Văn Phúc

Giám đốc

0913.490.151

nvphuc.sdl@thuathienhue.gov.vn

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

Nguyễn Tân

Giám đốc

0905 090530

ntan.ubnd@thuathienhue.gov.vn

4

Sở Giao thông Vận tải

 

 

Lê Anh Tuấn

Giám đốc

0913417912

latuan.sgtvt@thuathienhue.gov.vn

 

 

Lê Công Diễn

Phó Giám đốc

0913417828

lcdien.sgtvt@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Văn Thành

Phó Giám đốc

0913408752

nvthanh.sgtvt@thuathienhue.gov.vn

5

 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

Nguyễn Đại Vui

Giám đốc

0914001969

ndvui.skhdt@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Quang Cường

Phó Giám đốc

0912462325

nqcuong.skhdt@thuathienhue.gov.vn

Phan Quốc Sơn

Phó Giám đốc

0905303273

pqson.skhdt@thuathienhue.gov.vn

6

 

 

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

Hồ Thắng

Giám đốc

0911226999

hthang.skhcn@thuathienhue.gov.vn

Trần Thị Thùy Yên

Phó Giám đốc

0905706180

tttyen.skhcn@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Kim Tùng

Phó Giám đốc

0914125421

nktung.skhcn@thuathienhue.gov.vn

7

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Đặng Hữu Phúc

Giám đốc Sở

0903.596.272

dhphuc.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn

8

 

Sở Ngoại vụ

 

Trần Công Phú

Giám đốc

0913458090

tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Huy Thái

Phó Giám đốc

0983233171

nhthai.sngv@thuathienhue.gov.vn

9

Sở Nội vụ

Bạch Chơn Đông

Giám đốc

0919709595

bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

Phan Lương

Phó Giám đốc

0914237291

pluong.snv@thuathienhue.gov.vn

10

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguyễn Đình Đức

Giám đốc Sở

0913408606

ndduc.snnptnt @ thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Đại Anh Tuấn

Phó Giám đốc Sở

0943431210

ndatuan.snnptnt @thuathienhue.gov.vn

11

Sở Tài chính

Trần Bá Mẫn

Phó Giám đốc Sở

0935.454599

tbman.stc@thuathienhue.gov.vn

12

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

Lê Bá Phúc

Giám đốc

0913410591

lbphuc.stnmt@thuathienhue.gov.vn

Hồ Đắc Trường

Phó Giám đốc

0913417160

hdtruong.stnmt@thuathienhue.gov.vn

 

 

Nguyễn Văn Toàn

Phó Giám đốc

0914019559

nvtoan.stnmt@thuathienhue.gov.vn

13

 

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Nguyễn Xuân Sơn

Giám đốc

0914202345

nxson.stttt@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Huy Hiển

Phó Giám đốc

0915141331

nhhien.stttt@thuathienhue.gov.vn

14

 

Sở Tư pháp

 

Đào Chuẩn

Giám đốc

0905 112956

dchuan.stp@thuathienhue.gov.vn

Nguyễn Văn Hưng

Phó Giám đốc

0905484210

nvhung.stp@thuathienhue.gov.vn

15

Sở Văn hóa và Thể thao

Phan Thanh Hải

Giám đốc Sở

0914066189

pthai.svhtt@thuathienhue.gov.vn

16

Sở Xây dựng

Nguyễn Phước Bửu Hùng

Phó Giám đốc

0935221262

npbhung.sxd@thuathienhue.gov.vn

17

Sở Y tế

Trần Kiêm Hảo

Giám đốc Sở

0914002329

tkhao.syt@thuathienhue.gov.vn

18

 

Thanh tra tỉnh

 

Lương Bảo Toàn

Chánh Thanh tra

0983.377.162

lbtoan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

Lê Hồ Nhân

P. Chánh Thanh tra

0914.125.021

lhnhan.thanhtra@thuathienhue.gov.vn

19

Văn phòng UBND tỉnh

Trần Hữu Thùy Giang

Chánh Văn phòng

0905678786

tthtgiang.sdl@thuathienhue.gov.vn

20

Ban Dân tộc tỉnh

Hồ Xuân Trăng

Trưởng Ban

0973.084.567

hxtrang.bdt@thuathienhue.gov.vn

 


2. Cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Bảo hiểm xã hội

Hoàng Trọng Chính

Phó Giám đốc

0914079096

chinhht@thuathienhue.vss.gov.vn

2

Cục Hải Quan

Đang cập nhật

 

 

 

3

Cục Thuế

Hà Văn Khoa

Cục trưởng

0913 26929

hvkhoa.tth@gdt.gov.vn

4

Cục Thống Kê

Hoàng Ngọc Cường

Phó Cục trưởng

0983538619

hncuong@gso.gov.vn

5

Kho bạc nhà nước tỉnh

Huỳnh Văn Mạnh

Phó Giám đốc

0914125685

manhhv@vst.gov.vn

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

BQL Khu kinh tế, công nghiệp

Lê Văn Tuệ

Trưởng ban

0913453922

Lvtue.bqlkktcn@thuathienhue.gov.vn

2

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Nguyễn Công Bình

Giám đốc

0234282521

ncb.ubnd@thuathienhue.gov.vn

3

Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị

Huỳnh Minh Khang

Giám đốc

0234283312

hmkhang.bqlkvptdt@thuathienhue.gov.vn

4

Nhà Xuất bản Thuận hóa

Nguyễn Duy Tờ

Giám đốc

0234282980

ndto.nxbth@thuathienhue.gov.vn

5

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Nguyễn Thị Phương Nam

Giám đốc

914051633

ntpnam.dptth@thuathienhue.gov.vn

6

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

Hoàng Việt Trung

Giám đốc

0234523237

hvtrung.ttbtdtcdh@thuathienhue.gov.vn

7

Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh

Hoàng Bảo Hùng

Giám đốc

0234382272

hbhung.ttcntt@thuathienhue.gov.vn

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh

Nguyễn Đăng Trường

Giám đốc

0234282326

ndtruong.bqldadtctgt@thuathienhue.gov.vn

9

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Hà Xuân Hậu

Giám đốc

0234388293

hxhau.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

10

Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh

Hồ Văn Thành

Hiệu trưởng

0234382832

thanh.cđsp@thuathienhue.gov.vn

11

Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh

Cung Trọng Cường

Viện trưởng

0983065955

ctcuong.vncpt@thuathienhue.gov.vn

12

Trung tâm Festival Huế

Huỳnh Tiến Đạt

Giám đốc

0234388333

tiendat@huefestival.com


4. Huyện A Lưới

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Huyện A Lưới

Hồ Văn Ngưm

Phó Chủ tịch UBND huyện

0914.172.354

Hvngum.aluoi@thuathienhue.gov.vn

2

Xã Hồng Thượng

Lê Quang Vinh

Chủ tịch UBND xã

0941166677

lqvinh.hongthuong@thuathienhue.gov.vn

3

Xã Hương Nguyên

Hồ Văn Hồng

Chủ tịch UBND xã

038844150

Hvhong.huongnguyen@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Sơn Thủy

Lê Anh Chiến

Phó Chủ tịch UBND xã

0934760800

Lachien.sonthuy@thuathienhue.gov.vn

5

Xã A Ngo

Nguyễn Đức

Chủ tịch UBND xã

0905699090

nduc.ango@thuathienhue.gov.vn

6

Xã Hương Phong

Nguyễn Thị Hải Thúy

Chủ tịch UBND xã

0913988244

nththuy.huongphongal.thuathienhue.gov.vn

7

Xã Phú Vinh

Hồ chính Bê

Chủ tịch UBND Xã

0777 416 111

hcbe.phuvinh@thuathienhue.gov.vn

8

Xã Hồng Thủy

A Kơ Tiến

Chủ tịch UBND xã

0358366711

aktien.hongthuy@thuathienhue.gov.vn

9

Xã Trung Sơn

Lê Văn Nghiếu

Chủ tịch UBND xã

0941500444

Anoang2012@gmail.com

10

Xã Hồng Vân

Hồ Mạnh Giang

Chủ tịch UBND xã

0962272011

hmgiang.hongvan

11

Thị trấn A Lưới

Hồ Thị Hiền

Chủ tịch UBND xã

0914480590

hthien.ttaluoi@thuathienhue.gov.vn

12

Xã A Roàng

Hồ A Lua

Chủ tịch UBND xã

0347687788

Halua.aroang@thuathienhue.gov.vn

13

Xã Hồng Bắc

Đinh Viết Cường

Chủ tịch UBND xã

0946700001

Dvcuong.hongbac@thuathienhue.gov.vn

14

Xã Hồng Kim

Hồ Thanh Dũng

Chủ tịch UBND xã

0385421839

Htdung.hongki@thuathienhue.gov.vn

15

Xã Đông Sơn

Hồ Văn Tôi

Chủ tịch UBND xã

0834655678

Hvtoi.dongson@thuathienhue.gov.vn

16

Xã Hồng Hạ

Hồ Viết Lương

Chủ tịch UBND xã

0989445139

hvluong.hongha@thuathienhue.gov.vn

17

Xã Hồng Thái

Hồ Văn Dự

Chủ tịch UBND xã

0979933402

hvdu.hongthai@thuathienhue.gov.vn

18

Xã Lâm Đớt

Lê Hồng Hùng

Chủ tịch UBND xã

0388198901

Lhhung.lamdot@thuathienhue.gov.vn

19

Xã Quảng Nhâm

Hồ Trọng Chăn

Chủ tịch UBND xã

0934848835

htchan.quangnham@thuathienhue.gov.vn

 


5. Thị xã Hương Thủy

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

UBND Thị xã

Nguyễn Thanh Minh

Chủ tịch UBND Thị xã

0914066045

ntminh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

2

Phường Thủy Châu

Vũ Đức Duy

Chủ tịch UBND phường

0775520808

Vdduy.thuychau@thuathienhue.gov.vn

3

Phường Thủy Phương

Ngô Hữu Thuận

Chủ tịch UBND phường

0949.065.049

nhthuan.thuyduong@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Thủy Phù

Lê Hữu Trí

Chủ tịch UBND xã

0987645647

lhtri.thuyphu@thuathienhue.gov.vn

5

Xã Dương Hòa

Lê Văn Thức

Chủ tịch UBND xã

0364935356

lvthuc.duonghoa@thuathienhue.gov.vn

6

Xã Thủy Thanh

Trần Duy Việt

Chủ tịch UBND xã

0905152261

tdviet.thuythanh@thuathienhue.gov.vn

7

Xã Thủy Tân

Nguyễn Tấn Hợp

Chủ tịch UBND xã

097626813

nthop.thuytan@thuathienhue.gov.vn

8

Phường Phú Bài

Phan Hữu Sơn

Chủ tịch UBND xã

0905161644

phson.phubai@thuathienhue.gov.vn

9

Phường Thủy Dương

Ngô Hữu Thuận

Chủ tịch UBND xã

0949065049

nhthuan.thuyduong@thuathienhue.gov.vn

10

Xã Phú Sơn

Nhâm Thị Hiên

Chủ tịch UBND xã

0834327900

nthien.phuson@thuathienhue.gov.vn

11

Phường Thủy Lương

Nguyễn Minh Công

Chủ tịch UBND xã

0975001011

minhcong6868@gmail.com

 


6.  Thị xã Hương Trà

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Thị xã Hương Trà

Đỗ Ngọc An

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương trà

0905265326

dnan.huongtra@

thuathienhue.gov.vn

2

Phường Hương Chữ

Lê Đình Lanh

CT UBND Xã

0337333468

ldlanh.huongchu@thuathienhue.gov.vn

3

Phường Hương Xuân

Phan Chuyển

BT Đảng ủy

0905222047

pchuyen.huongxuannd@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Bình Tiến

Lê Văn Hòa

CT UBND Xã

0972070577

lvhoa.hongtien@thuathienhue.gov.vn

5

Xã Hương Bình

Trần Viết Tuấn

CT UBND Xã

0384 346770

tranviettuan198083@gmail.com

6

Phường Hương Văn

Nguyễn Xuân Chinh

Chủ tịch UBND

0935310919

nxchinh.huongvan01@thuathienhue.gov.vn

7

Phường Tứ Hạ

Hoàng Văn Thôi

Bí thư

0902891558

hvthoi.tuha@thuathienhue.gov.vn

8

Xã Hương Toàn

Hoàng Trọng Hiệu

Chủ tịch UBND

0932536801

hthieu.huongtoan@thuathienhue.gov.vn

9

Phường Hương Vân

Lê Minh Hóa

Phó chủ tịch

0978526283

lmhoa.huongvan02@thuathienhue.gov.vn

10

Xã Bình Thành

Nguyễn Trung Nhân

PCT UBND

0965790111

ntnhan.binhthanh@thuathienhue.gov.vn

 

7. Huyện Nam Đông

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Huyện Nam Đông

Trần Quốc Phụng

CT UBND huyện

0942 601099

tqphung.namdong@thuathienhue.gov.vn

2

Thị trấn Khe Tre

Trần Đình Vĩnh Lộc

CT UBND thị trấn

0949.553.272

 

3

Xã Hương Lộc

Đoàn Trọng Hậu

Chủ tịch UBND xã

0983.937.949

dthau.huongloc@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Hương Phú

Trần Bảo Thắng

BTĐU-Chủ tịch UBND xã

0978556003

tbthang.huongphu@

thuathienhue.gov.vn

5

Xã Thượng Long

Trần Văn Trĩ

CT UBND Xã

0357 619 444

tvtri.thuonglong@thuathienhue.gov.vn

6

Xã Thượng Nhật

Hoàng Trung Nam

CT. UBND xã

0919667846

Htnam.thuongnhat

@thuathienhue.gov.vn

7

Xã Hương Hữu

Huỳnh Minh Tròn

CT UBND xã

0978 082056

hmtron.huonghuu@thuathienhue.gov.vn

8

Xã Thượng Lộ

Hồ Văn Chính

Chủ tịch

0385103927

hvchinh.thuonglo@thuathienhue.gov.vn

9

Xã Hương Sơn

Hồ Thanh Nghi

Chủ tịch

0833451477

htnghi.huongson @thuathienhue.gov.vn

10

Xã Hương Xuân

Phan Chuyển

Bí thư Đảng ủy

0905222047

pchuyen.huongxuannd@thuathienhue.gov.vn


8. Huyện Phong Điền

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

UBND Huyện

Nguyễn Đình Bách

Chủ tịch UBND huyện

0913465322

ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn

2

Thị trấn Phong Điền

Thái Ngọc Thảo

Chủ tịch UBND

0981168545

tnthao.ttphongdien@thuathienhue.gov.vn

3

Xã Phong Bình

Trần Văn Huy

Chủ tịch UBND xã

0913565169

tvhuy.phongbinh@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Phong Xuân

Nguyễn Bá Lành

Chủ tịch UBND xã

0914482806

nblanh.phongxuan@thuathienhue.gov.vn

5

Xã Phong Hòa

Đoàn Văn Quốc

Chủ tịch UBND xã

0914326832

dvquoc.phonghoa@thuathienhue.gov.vn

6

Xã Phong Hải

Hoàng Văn Sửu

Chủ tịch UBND xã

0988408447

Vansuu1980@gmail.com

7

Xã Phong Mỹ

Nguyễn Hữu Chung

Chủ tịch UBND xã

0919800159

Chihuytruong2009@gmail.com

8

Xã Phong Chương

Trần Thị Thu Huyền

Chủ tịch UBND xã

0388859369

huyentran641986@gmail.com

9

Xã Phong Sơn

Trịnh Xuân Nhân

Chủ tịch UBND xã

0836611335

xuannhanps1982@gmail.com

10

Xã Phong An

Trần Công Phước

Chủ tịch UBND xã

0913153036

Trancongphuoc2016@gmail.com

11

Xã Phong Hiền

Trần Đức Thiện

Chủ tịch UBND xã

0914250342

tdthien.phonghien@thuathienhue.gov.vn

12

Xã Phong Thu

Nguyễn Hữu Nam

Chủ tịch UBND xã

0914.479.518

nam.phongthu@gmail.com

13

Xã Điền Môn

Đặng Hữu Danh

Chủ tịch UBND xã

0905270509

dhdanh.dienmon@thuathienhue.gov.vn

14

Xã Điền Lộc

Lê Văn Thắng

Chủ tịch UBND xã

0979030463

vanthangdienloc@gmail.com

15

Xã Điền Hải

Cao Huy Mẫn

Chủ tịch UBND xã

0788524090

chman.dienhai@thuathienhue.gov.vn

16

Xã Điền Hòa

Nguyễn Đăng Phúc

Chủ tịch UBND xã

0914501189

ndphuc.dienhoa@thuathienhue.gov.vn

17

Xã Điền Hương

Trần Gia Truyền

Chủ tịch UBND xã

0914.125.539

 

tgtruyen.dienhuong@thuathienhue.gov.vn


9. Huyện Phú Lộc

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Xã Lộc Bình

Dương Quang Hùng

Chủ tịch UBND xã

0836012379

dqhung.locbinh@

thuathienhue.gov.vn

2

Xã Vinh Hưng

Nguyễn Quang Huy

Chủ tịch UBND xã

0975354555

nqhuy.vinhhung@thuathienhue.gov.vn

3

Xã Lộc Trì

Cái Trọng Như

Chủ tịch UBND xã

0935094981

ctnhu.loctri@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Lộc Bổn

Nguyễn Đức Phú

Chủ tịch UBND xã

0914233578

ndphu.locbon@thuathienhue.gov.vn

5

Xã Lộc An

Trương Thanh Tín

Chủ tịch UBND xã

0978 289 875

tttin.locan@thuathienhue.gov.vn

6

Xã Lộc Hòa

Nguyễn Hữu Thuận

Chủ tịch UBND Xã

0985005490

nhthuan.lochoa@thuathienhue.gov.vn

7

Xã Lộc Tiến

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

0935.010.339

Pvcuong.loctien@thuathienhue.gov.vn

8

Xã Lộc Điền

Hoàng Sa

Chủ tịch UBND xã

0986012145

hsa.locdien@thuathienhue.gov.vn

9

Xã Xuân Lộc

Nguyễn Ngọc Sinh

Chủ tịch UBND xã

0976236656

nnsinh.xuanloc@thuathienhue.gov.vn

10

Xã Giang Hải

Nguyễn Hữu

Chủ tịch UBND xã

0976315013

nhuu.gianghai@thuathienhue.gov.vn

11

Thị trấn Lăng cô

Nguyễn Thành Nhân

PCT UBND xã

0942607065

ntnhan.langco@thuathienhue.gov.vn

12

Thị trấn Phú Lộc

Trần Văn Nam

Chủ tịch UBND xã

0914561750

tvnam.ttphuloc@thuathienhue.gov.vn

13

Xã Lộc Sơn

Đỗ Ngọc Lành

Chủ tịch UBND xã

0935511535

dnlanh.locson@thuathienhue.gov.vn

14

Xã Lộc Vĩnh

Lê Công Minh

Chủ tịch UBND xã

0906488363

lcminh.locvinh@thuathienhue.gov.vn

15

Xã Lộc Thủy

Nguyễn Văn Hoàng

Chủ tịch UBND xã

0988135350

nvhoang.locthuy@thuathienhue.gov.vn

16

Xã Vinh Hiền

Huỳnh Thị Thủy

Phó Chủ tịch UBND xã

0905540088

htthuy.vinhhien@thuathienhue.gov.vn

17

Xã Vinh Mỹ

Phan Như Ý

Chủ tịch UBND xã

0984349885

pny.vinhmy@thuathienhue.gov.vn


            10. Huyện Phú Vang

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Huyện Phú Vang

Lê Đức Lộc

Phó Chủ tịch UBND huyện

0848996688

ldloc.phuvang@thuathienhue.gov.vn

2

Thị trấn Phú Đa

Đoàn Văn Sỹ

PCT.UBND TT

0914100072

 

3

Xã Vinh Thanh

Phan Đức Anh

Chủ tịch UBND xã

0979 037307

pdanh.vinhthanh@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Phú Xuân

Đỗ Công Khiêm

Chủ tịch UBND xã

0935 796202

dckhiem.phuxuant@thuathienhue.gov.vn

5

Xã Phú Lương

Hồ Viết Thuyên

Bí thư Đảng ủy, CT.UBND xã

0976531370

hvthuyen.phuluong@thuathienhue.gov.vn

6

Xã Phú Gia

Đỗ Viết Tư

Chủ tịch UBND xã

0836063605

dvtu.phugia@thuathienhue.gov.vn

7

Xã Phú Diên

Hoàng Văn Vy

Chủ tịch UBND xã

0914231357

hvvy.phudien@thuathienhue.gov.vn

8

Xã Phú Hải

Nguyễn Minh Hải

Chủ tịch UBND xã

0905060885

nmhai.phuhai@thuathienhue.gov

9

Xã Phú Thuận

Đặng Tiến Tùy

Chủ tịch UBND xã

0981330247

tuydang020280@gmail.com

10

Xã Vinh An

Phạm Phụng

Chủ tịch UBND xã

0905060885

pphung.vinhan@thuathienhue.gov.vn

11

Xã Phú An

Phan Minh Việt

Chủ tịch UBND xã

0914425705

pmviet.phuan@thuathienhue.gov.vn

12

Xã Phú Hồ

Dương Văn Tiến

Chủ tịch UBND xã

0946947374

dvtien.phuho@thuathienhue.gov.vn

13

Xã Phú Mỹ

Nguyễn Đức Phú

Chủ tịch UBND xã

0905699125

pdphu.phumy@thuathienhue.gov.vn

14

Xã Vinh Hà

Đặng Vấn

Phó Chủ tịch UBND xã

0976219698

dvan.vinhha@thuathienhue.gov.vn

15

Xã Vinh Xuân

Nguyễn Đồng

Chủ tịch UBND xã

0976531287

ndong.vinhxuan@thuathienhue.gov.vn


                11. Huyện Quảng Điền

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

UBND huyện

Trần Quốc Thắng

Chủ tịch UBND huyện

0918382073

tqthang.quangdien@thuathienhue.gov.vn

2

Xã Quảng Ngạn

Nguyễn Đình Vu

Chủ tịch UBND xã

0905 477 353

ndvu..quangngan@thuathienhue.gov.vn

3

Xã Quảng Công

Nguyễn Hữu Truyền

Chủ tịch UBND xã

0948742676

nhtruyen.quangcong@thuathienhue.gov.vn

4

Xã Quảng Thái

Phạm Công Phước

Chủ tịch UBND xã

0988050213

pcphuoc.quangthai@thuathienhue.gov.vn

5

Xã Quảng Phú

Phạm Văn Lợi

Chủ tịch UBND xã

0905.601.290

pvloi.quangphu@thuathienhue.gov.vn

6

Xã Quảng Lợi

Hồ Lành

Chủ tịch UBND xã

0979004112

hlanh.quangloi@thuathienhue.gov.vn

7

Xã Quảng Thọ

Hoàng Công Phong

Chủ tịch UBND xã

091.424.3474

hcphong.quangtho@thuathienhue.gov.vn

8

Xã Quảng An

Lê Văn Hải

Chủ tịch UBND xã

0905601112

lvhai.quangan@thuathienhue.gov.vn

9

Xã Quảng Thành

Nguyễn Văn Khoa

Chủ tịch UBND xã

0978526592

nvkhoa.quangthanh@thuathienhue.gov.vn

10

Xã Quảng Phước

Phan Thị Châu

Chủ tịch UBND xã

0905775012

nth.quangphuoc@thuathienhue.gov.vn

11

Thị trấn Sịa

Nguyễn Ngọc Tiến

Chủ tịch UBND xã

0985744163

nntien.sia@thuathienhue.gov.vn

12

Xã Quảng Vinh

Lương Nguyễn Thành Tâm

Chủ tịch UBND xã

0911717679

lnttam.quangvinh@thuathienhue.gov.vn


12. Thành phố Huế

STT

Đơn vị

Người phát ngôn

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Thành Phố Huế

Trương Đình Hạnh

Phó Chủ tịch UBND Thành phố

098 9531818

minhnhat1531@gmail.com

2

Phường An Hòa

Trương Văn Tín

Chủ tịch UBND phường

0914206868

tvtin.anhoa@thuathienhue.gov.vn

3

Phường An Tây

Trần Sơn

Chủ tịch UBND phường

0911.9999.27

tson.antay@thuathienhue.gov.vn

4

Phường Kim Long

Phan Vĩnh Duy Mãn

Chủ tịch UBND phường

0933685783

pvdman@thuathienhue.gov.vn

5

Phường Phú Hậu

Vương Hưng Hùng

Chủ tịch UBND phường

0905861342

vhhung.phuhau@thuathienhue.gov.vn

6

Phường Phú Hội

Võ Thị Anh Thư

Chủ tịch UBND Phường

0932753538

vtathu.phuhoi@thuathienhue.gov.vn

7

Phường Phú Nhuận

Nguyễn Long Vượng

Chủ tịch UBND phường

0916400510

nlvuong.phunhuan@thuathienhue.gov.vn

8

Phường Phước Vĩnh

Phan Thanh Bình

Chủ tịch UBND phường

0964.634.643

Thanhbinhhvhc.hue

9

Phường Phường Đúc

Huỳnh Ngọc Dũng

Chủ tịch UBND phường

0918327490

hndung.phuongduc@thuathienhue.gov.vn

10

Phường Tây Lộc

Nguyễn Ngọc Hoàng

Chủ tịch UBND Phường

0905090513

nnhoang.tayloc@thuathienhue.gov.vn

11

Phường Thuận Hòa

Hoàng Giang Thanh

Chủ tịch UBND phường

0905 269250

hgthanh.ubnd2015@gmail.com

12

Phường Thuận Lộc

Trần Lộc

Chủ tịch UBND

0913 489 899

tloc.thuanloc@thuathienhue.gov.vn

13

Phường Thủy Xuân

Trần Thị Ngọc

Chủ tịch UBND phường

935016320

ttngoc.thuyxuan@thuathienhue.gov.vn

14

Phường Trường An

Võ Văn Lành

Chủ tịch UBND Phường

0914 051 169

lanhhthuy@gmail.com

15

Phường Vĩnh Ninh

Nguyễn Đức Tường Thoại

Chủ tịch UBND Phường

0905219052

ndtthoai.vinhninh@thuathienhue.gov.vn

16

Phường Vỹ Dạ

Nguyễn Hoài Phương

Chủ tịch UBND Phường

0913 914220

0905 540 776

nhphuong.vyda@thuathienhue.gov.vn

17

Phường Đông Ba

Trần Duy Sanh

Chủ tịch UBND Phường

0986224375

dsanh.dongba@thuathienhue.gov.vn

18

Phường Phú Thượng

Nguyễn Hữu Toàn

Chủ tịch UBND Phường

0905584469

nhtoan.phuthuong@thuathienhue.gov.vn

19

Xã Hương Phong

Trần Viết Chức

Chủ tịch UBND Phường

038.9364885

tvchuc.huongphonght@thuathienhue.gov.vn

20

Phường Hương Sơ

Lê Kim Nam

Chủ tịch UBND Phường

0932452882

lknam.huongso@thuathienhue.gov.vn

21

Phường Thủy Biều

Võ Đăng Thái

Chủ tịch UBND phường

0935631133

vdthai.thuybieu@thuathienhue.gov.vn

22

Phường Xuân Phú

Nguyễn Thị Thu Hương

Chủ tịch UBND Phường

0935257729

tddao.xuanphu @thuathienhue.gov.vn

23

Phường Hương Vinh

Trần Quốc Thắng

Chủ tịch UBND Phường

0909624900

tqthang.huongvinh@thuathienhue.gov.vn

24

Xã Phú Mậu

Nguyễn Văn Trai

Chủ tịch UBND Phường

0385910502

Nvtrai.phumau@thuathienhue.gov.vn

25

Phường Gia Hội

Lê Công Thành Tài

Chủ tịch UBND P