Các số Công báo được xuất bản năm 2022:
Số 53  ngày 8-12
Số 52  ngày 25-11
Số 51  ngày 17-11
Số 50  ngày 10-11
Số 48+49  ngày 10-11
Số 47  ngày 30-10
Số 46  ngày 18-10
Số 45  ngày 3-10
Số 44  ngày 27-9
Số 43  ngày 19-9
Số 42  ngày 15-9
Số 41  ngày 12-9
Số 40  ngày 31-8
Số 39  ngày 25-8
Số 38  ngày 17-8
Số 37  ngày 12-8
Số 35+36  ngày 27-7
Số 33+34  ngày 27-7
Số 31+32  ngày 18-7
Số 30  ngày 14-7
Số 29  ngày 30-06
Số 28  ngày 20-06
Số 26+27  ngày 15-06
Số 24+25  ngày 15-06
Số 23  ngày 15-06
Số 22  ngày 12-06
Số 21  ngày 02-06
Số 20  ngày 27-05
Số 19  ngày 18-05
Số 18  ngày 12-05
Số 17  ngày 04-05
Số 16  ngày 18-04
Số 15  ngày 07-04
Số 09  ngày 22-02
Số 13+ 14  ngày 07-04
Số 12  ngày 04-04
Số 11  ngày 15-03
Số 10  ngày 07-03
Số 08  ngày 14-02
Số 06+07  ngày 03-02
Số 05  ngày 27-01
Số 04  ngày 17-01
Số 03  ngày 10-01
Số 01+02  ngày 5-01
Các số Công báo được xuất bản năm 2021:
Mục lục
Số 77  ngày 29-12
Số 75+76  ngày 27-12
Số 73+74  ngày 27-12
Số 71+72  ngày 27-12
Số 69+70  ngày 27-12
Số 68  ngày 13-12
Số 66+67  ngày 01-12
Số 65  ngày 01-12
Số 64  ngày 22-11
Số 62+63  ngày 14-11
Số 61  ngày 31-10
Số 60  ngày 31-10
Số 59  ngày 31-10
Số 58  ngày 31-10
Số 57  ngày 31-10
Số 55+56  ngày 31-10
Số 53+54  ngày 24-10
Số 52  ngày 19-10
Số 51  ngày 11-10
Số 50  ngày 4-10
Số 49  ngày 27-9
Số 48  ngày 12-9
Số 46+47  ngày 5-9
Số 45  ngày 30-8
Số 44  ngày 19-8
Số 43  ngày 12-8
Số 41+42  ngày 29-7
Số 40  ngày 29-7
Số 39  ngày 26-7
Số 37+38  ngày 19-7
Số 36  ngày 9-7
Số 35  ngày 5-7
Số 34  ngày 29-6
Số 33  ngày 14-6
Số 32  ngày 02-6
Số 30 + 31  ngày 27-5
Số 28+29  ngày 27-5
Số 26+27  ngày 19-5
Số 24+25  ngày 19-05
Số 22 + 23  ngày 11-5
Số 20 + 21  ngày 11-5
Số 19  ngày 28-4
Số 17 + 18  ngày 21-4
Số 16  ngày 12-4
Số 15  ngày 01-4
Số 14  ngày 26-03
Số 12+13  ngày 14-03
Số 11  ngày 11-03
Số 10  ngày 04-03
Số 09  ngày 11-02
Số 08  ngày 02-02
Số 06+07  ngày 24-01
Số 04+05  ngày 12-01
Số 02+03  ngày 12-01
Số 01  ngày 4-01
Các số Công báo được xuất bản năm 2020:
Mục lục
Số 69+70  ngày 30-12
Số 67+68  ngày 21-12
Số 65+66  ngày 21-12
Số 64  ngày 21-12
Số 62+63  ngày 21-12
Số 61  ngày 29-11
Số 60  ngày 29-11
Số 59  ngày 17-11
Số 58  ngày 9-11
Số 57  ngày 27-10
Số 56  ngày 19-10
Số 55  ngày 01-10
Số 54  ngày 22-09
Số 52-53  ngày 15-09
Số 51  ngày 15-9
Số 50  ngày 02-9
Số 49  ngày 25-8
Số 48  ngày 18-8
Số 47  ngày 12-8
Số 46  ngày 30-7
Số 45  ngày 23-7
Số 44  ngày 16-7
Số 43  ngày 9-7
Số 42  ngày 5-7
Số 41  ngày 25-6
Số 40  ngày 17-6
Số 39  ngày 03-6
Số 38  ngày 28-5
Số 36+37  ngày 19-5
Số 34+35  ngày 19-5
Số 33  ngày 3-5
Số 31+32  ngày 25-4
Số 29+30  ngày 19-4
Số 28  ngày 09-4
Số 27  ngày 24-3
Số 26  ngày 17-3
Số 25  ngày 15-3
Số 24  ngày 01-3
Số 23  ngày 17-02
Số 21 + 22  ngày 17-02
Số 19 + 20  ngày 05-02
Số 18  ngày 16-01
Số 16 + 17  ngày 12-01
Số 14 + 15  ngày 12-01
Số 12 + 13  ngày 12-01
Số 10 + 11  ngày 12-01
Số 08 + 09  ngày 09-01
Số 06 + 07  ngày 09-01
Số 04 + 05  ngày 09-01
Số 02 + 03  ngày 09-01
Số 01  ngày 06-01

Các số Công báo được xuất bản năm 2019:
Mục lục
Số 56 + 57  ngày 31-12
Số 54 + 55  ngày 31-12
Số 53  ngày 31-12
Số 51 + 52  ngày 31-12
Số 50  ngày 24-12
Số 49  ngày 11-12
Số 48  ngày 02-12
Số 47  ngày 18-11
Số 46  ngày 11-11
Số 45  ngày 29-10
Số 44  ngày 23-10
Số 43  ngày 14-10
Số 42  ngày 05-10
Số 41  ngày 26-9
Số 40  ngày 17-9
Số 39  ngày 09-9
Số 38  ngày 29-8
Số 37  ngày 22-8
Số 36  ngày 12-8
Số 35  ngày 29-7
Số 33 + 34  ngày 22-7
Số 32  ngày 18-7
Số 31  ngày 11-7
Số 30  ngày 29-6
Số 29  ngày 19-6
Số 27 + 28  ngày 10-6
Số 26  ngày 05-6
Số 25  ngày 25-5
Số 23 + 24  ngày 14-5
Số 21 + 22  ngày 02-5
Số 20  ngày 22-4
Số 19  ngày 13-4
Số 18  ngày 02-4
Số 17  ngày 21-3
Số 16  ngày 16-3
Số 15  ngày 09-3
Số 14  ngày 02-3
Số 12 + 13  ngày 18-02
Số 10 + 11  ngày 11-02
Số 09  ngày 30-01
Số 08  ngày 29-01
Số 06 + 07  ngày 22-01
Số 05  ngày 22-01
Số 04  ngày 15-01
Số 03  ngày 10-01
Số 01 + 02  ngày 08-01

Các số Công báo được xuất bản năm 2018:
Mục lục  ngày 31-12
Số 51 + 52  ngày 31-12
Số 49 + 50  ngày 27-12
Số 48  ngày 27-12
Số 46 + 47  ngày 26-12
Số 45  ngày 12-12
Số 44  ngày 03-12
Số 43  ngày 26-11
Số 42  ngày 19-11
Số 41  ngày 12-11
Số 40  ngày 01-11
Số 39  ngày 29-10
Số 38  ngày 11-10
Số 37  ngày 04-10
Số 36  ngày 24-9
Số 35  ngày 17-9
Số 34  ngày 11-9
Số 32 + 33  ngày 05-9
Số 31  ngày 25-8
Số 30  ngày 21-8
Số 29  ngày 16-8
Số 28  ngày 11-8
Số 26 + 27  ngày 27-7
Số 25  ngày 19-7
Số 24  ngày 07-7
Số 23  ngày 28-6
Số 22  ngày 21-6
Số 21  ngày 09-6
Số 20  ngày 01-6
Số 19  ngày 24-5
Số 18  ngày 16-5
Số 17  ngày 01-5
Số 16  ngày 23-4
Số 15  ngày 17-4
Số 14  ngày 11-4
Số 13  ngày 03-4
Số 12  ngày 19-3
Số 11  ngày 13-3
Số 10  ngày 08-3
Số 09  ngày 01-3
Số 08  ngày 26-02
Số 07  ngày 08-02
Số 06  ngày 24-01
Số 05  ngày 20-01
Số 04  ngày 15-01
Số 02 + 03  ngày 08-01
Số 01  ngày 02-01