Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Danh sách chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2018-006 Xây dựng mô hình sản xuất và ứng dụng chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
2 2018-009 Xây dựng quy trình trồng và chế biến (lên men) giống gừng Huế 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật
3 2019-008 Ứng dụng chế phẩm vi sinh Quế Lâm để xử lý rơm, rạ ngay sau vụ thu hoạch tại đồng ruộng thành phân bón hữu cơ cho vùng trồng lúa tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 - 2019 Khoa học Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm
4 2018-014 Nghiên cứu quy trình kỹ thuật sản xuất giống cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ở khu vực đầm phá Tam Giang, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2018 - 2018 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
5 2021.025 Nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Hợp tác xã Nông nghiệp số
6 2021.024 Xây dựng hệ thống hỗ trợ người dân với công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) để tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến trong chính quyền điện tử tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Công nghệ Văn phòng UBND tỉnh
7 2021.023 Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống Mai vàng Huế (Hoàng mai Huế). 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
8 2021.022 Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Nông nghiệp Trường Đại học Nông lâm Huế
9 2021.021 Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm Hoàng mai của tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Công nghiệp - Thương mại Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển thương hiệu AMC Việt Nam
10 2021.020 Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
Tổng cộng230   Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối