Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2015

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà

- Mã số: 2013-014

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

+ Sản xuất được chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà.

+ Ứng dụng thành công chế phẩm sinh học trong phòng và điều trị bệnh cầu trùng ở gà.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học phòng trị bệnh cầu trùng ở gà.

+ Quy trình bảo quản chế phẩm sinh học.

+ Quy trình sử dụng chế phẩm sinh học để phòng và trị bệnh cầu trùng ở gà.

+ Chế phẩm bột lòng đỏ trứng gà chứa kháng thể đặc hiệu có hiệu quả cao trong phòng trị bệnh cầu trùng ở gà.

+ Báo cáo khoa học.

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:

- Kết quả thực hiện: Đề tài đã sản xuất thành công kháng nguyên 3-1E tái tổ hợp là nguồn nguyên liệu để phát triển vắc xin, chế phẩm sinh học. Đường cong sinh trưởng của các chủng E. coli BL21 tái tổ hợp cho thấy: Chủng mang gen mã hóa kháng nguyên 3-1E có mật độ tế bào đạt giá trị OD600  cao nhất là 5,076 tại thời điểm 18 giờ.  Điều kiện nuôi cấy sinh khối thích hợp cho các chủng E. coli BL21 (DE3) tái tổ hợp là môi trường LB, tỷ lệ tiếp giống 2% (v/v) và tốc độ lắc 200 vòng/phút. Kết quả tối ưu hóa các điều kiện sản xuất các kháng nguyên tái tổ hợp: Kháng nguyên 3-1E được sản xuất mạnh nhất sau 10 giờ cảm ứng bằng 0,8 mM IPTG, mật độ tế bào (OD600) đạt 0,8 ở 20oC trên môi trường YJ. Kết quả tinh sạch các kháng nguyên tái tổ hợp bằng sắc ký ái lực Ni2+ cho thấy sản phẩm kháng nguyên 3-1E có khối lượng phân tử khoảng 26 kDa. Đề tài đã sản xuất thành công chế phẩm sinh học (bột lòng đỏ chứa kháng thể): Khối lượng bột lòng đỏ thu được sau quá trình đông khô chiếm khoảng 50% so với khối lượng lòng đỏ tươi. Màu sắc của chế phẩm lòng đỏ có màu vàng đồng nhất.Trung bình mỗi trứng cho khoảng 96 - 128 mg kháng thể. Một quả trứng có khối lượng lòng đỏ dao động từ 12 đến 15g, sau khi đông khô cho 6 đến 7,5g bột lòng đỏ, vậy trong 1g bột lòng đỏ chứa không dưới 12,8mg kháng thể và hiệu giá kháng thể không dưới 1/13.000 Với liều phòng bệnh là 5g bột kháng thể/25 kg thức ăn; và liều điều trị là 1g bột kháng thể/50 con gà, chế phẩm do đề tài sản xuất có hiệu quả cao trong việc phòng và trị bệnh do cầu trùng gây ra: làm giảm trên 95% oocyst cầu trùng kí sinh ở gà và khả năng điều trị lành bệnh cầu trùng trên 96% trong điều kiện thí nghiệm

- Thời gian thực hiện: 24 tháng từ tháng 12/2013 đến 11/2015

- Kinh phí thực hiện: 1.050.000.000 đồng

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2015
  Bản in]