Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

  
Cập nhật:14/05/2024 4:37:37 CH

Ngày 10/5/2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2024/TT-BLĐTBXH quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo dạy trình độ cao đẳng phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau:

1. Tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm: Nhà giáo cần có một trong các minh chứng về trình độ nghiệp vụ sư phạm sau:

- Bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên; Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng nghề, dạy trình độ trung cấp nghề; Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề; Chứng chỉ sư phạm dạy trình độ cao đẳng; Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

2. Tiêu chuẩn về năng lực sử dụng ngoại ngữ: Có năng lực sử dụng ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu vị trí việc làm của giảng viên giáo dục nghề nghiệp dạy trình độ cao đẳng.

3. Tiêu chuẩn về học tập, bồi dưỡng nâng cao gồm có:

- Tham gia thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn hằng năm theo quy định.

- Tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ cấp cơ sở trở lên mỗi năm học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề, công nghệ mới...

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 25/6/2024.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]