Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024

  
Cập nhật:20/05/2024 10:43:56 SA

Ngày 16/5/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Dưới đây là một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Nguyên tắc xác định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt gồm có:

- Đảm bảo ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng nguồn nước của công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt và các chức năng khác của nguồn nước.

- Phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, địa chất thủy văn, chế độ dòng chảy, đặc điểm nguồn nước, quy mô khai thác, sơ đồ bố trí công trình và các đặc điểm khác liên quan đến việc bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

- Phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của khu vực có công trình khai thác nước để cấp cho sinh hoạt.

2. Các công trình phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, bao gồm:

- Công trình khai thác nước mặt có quy mô trên 100 m3/ngày đêm.

- Công trình khai thác nước dưới đất có quy mô trên 10 m3/ngày đêm.

3. Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất gồm có một số nội dung sau:

- Mục tiêu của kế hoạch bảo vệ nước dưới đất;

- Hiện trạng nguồn nước dưới đất và tình hình ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất;

- Các khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm; danh mục các khu vực, tầng chứa nước cần ưu tiên phục hồi;

- Phương án, giải pháp bảo vệ, phục hồi đối với các khu vực, tầng chứa nước;

- Các nội dung bảo vệ nước dưới đất khác có liên quan (nếu có).

- Tổ chức thực hiện.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2024.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối