Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra áp dụng từ ngày từ ngày 15/6/2024

  
Cập nhật:20/05/2024 10:42:46 SA

Ngày 26/4/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 05/2024/TT-TTCP quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra.

Thông tư này quy định về mẫu Thẻ thanh tra như sau:

Thẻ thanh tra có hình hình chữ nhật, chiều rộng 60 mm, chiều dài 90 mm. Nội dung in trên Thẻ thanh tra trình bày theo phông chữ của bộ mã ký tự chữ tiếng Việt (phông chữ Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Mặt trước nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng, gồm 02 dòng:

- Dòng trên ghi Quốc hiệu, in đậm cỡ chữ 10.

- Dòng dưới ghi “THẺ THANH TRA”, chữ đậm, cỡ chữ 16.

- Giữa hai dòng là Quốc huy, đường kính 24 mm.

Mặt sau có hoa văn màu hồng tươi tạo thành các tia sáng lan tỏa từ tâm ra xung quanh; ở giữa có biểu tượng ngành Thanh tra, in bóng mờ, đường kính 20 mm; góc trên bên trái in biểu tượng ngành Thanh tra đường kính 14 mm; từ góc trên bên trái (cách 10 mm) đến góc dưới bên phải là gạch chéo màu đỏ rộng 06 mm.

Nội dung trên mặt sau có các thông tin:

- Quốc hiệu: in hoa, đậm, cỡ chữ 8.

- Tiêu ngữ: in thường, đậm, cỡ chữ 8, gạch chân.

- Thẻ thanh tra: in hoa đậm màu đỏ, cỡ chữ 12.

- Số Thẻ thanh tra: ghi mã ngạch Thanh tra viên, in thường, đậm, cỡ chữ 10.

- Họ và tên: ghi họ tên Thanh tra viên được cấp Thẻ thanh tra, in thường, đậm, cỡ chữ 10.

- Ngạch: ghi ngạch Thanh tra viên của người được cấp thẻ, in thường, đậm, cỡ chữ 10.

- Cơ quan: ghi tên cơ quan thanh tra, in thường, đậm, cỡ chữ 10.

- Ngày, tháng, năm cấp Thẻ thanh tra, in nghiêng, cỡ chữ 10.

- Ảnh chân dung mặc trang phục ngành Thanh tra cỡ 20mm x 30mm, được đóng 1/4 dấu nổi ở góc phải phía dưới ảnh.

- Chức danh người có thẩm quyền ký cấp Thẻ thanh tra, chữ in hoa, đậm, cỡ chữ 8.

- Chữ ký và họ tên của người có thẩm quyền ký Thẻ thanh tra.

- Dấu cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ (đường kính 21mm).

- Hạn sử dụng, in thường, cỡ chữ 10; dòng dưới ghi ngày hết hạn bằng số in thường, đậm, cỡ chữ 10.

Ví dụ:

Thẻ thanh tra làm bằng giấy được ép màng plastic bảo vệ bên ngoài, có in 1/4 dấu tròn màu đỏ có vành khuyên chứa dòng chữ tên cơ quan cấp thẻ viết tắt (ví dụ: Bộ Tài chính viết tắt là BTC) được lặp lại liên tục, ở góc dưới bên trái của mặt sau Thẻ thanh tra.

Thông tư 05/2024/TT-TTCP có hiệu lực từ ngày 15/6/2024.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối