Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

  
Cập nhật:15/05/2024 4:40:59 CH

Ngày 06/5/2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý của Thông tư này.

1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh kết quả chủ yếu của hoạt động quản lý Nhà nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội nhằm phục vụ việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước và của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội bao gồm: Danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Nội dung chỉ tiêu thống kê quy định chi tiết tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 04/2024/TT-BLĐTBXH.

3. Danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội gồm:

- Chỉ tiêu thống kê quốc gia giao cho Bộ LĐTBXH chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp.

- Chỉ tiêu thống kê do Bộ ban hành: gồm 08 nhóm chỉ tiêu:

Lao động – Việc làm;

Giáo dục nghề nghiệp;

Người có công;

Bảo trợ xã hội – Giảm nghèo;

Phòng chống tệ nạn xã hội;

Chăm sóc và bảo vệ trẻ em;

Bình đẳng giới;

Thanh tra và các lĩnh vực khác.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/6/2024.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối