Bộ Công Thương ban hành khung giá phát điện năm 2023

  
Cập nhật:10/10/2023 2:55:41 CH

Ngày 28/9/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 2503/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện năm 2023.

1. Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện than: 0-1.559,70 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Các thông số sử dụng tính toán mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện than 2023 như sau:

  • Công suất tinh: 2x600 MW.
  • Suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85%: 2411,39 kcal/kWh.
  • Nhiệt trị than: 5.280 kcal/kg.
  • Giá than (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển): 1.808.000 đồng/tấn.
  • Tỷ giá: 24.885 đồng/USD

2. Khung giá phát điện cho nhà máy thủy điện là 0-1.110 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế tài nguyen e nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế giá trị gia tăng).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]