Bản tin hiệu lực văn bản số 37 (năm 2023)

  
Cập nhật:04/10/2023 10:23:50 SA

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô(Hết hiệu lực từ ngày 10/11/2023)

Nghị định 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

ĐẤT ĐAI-NHÀ Ở

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 22/QĐ-TCT của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 22/09/2023)

Quyết định 79/QĐ-TCT của Tổng công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố

 

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 4854/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục(Hết hiệu lực từ ngày 26/09/2023)

Quyết định 2775/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giáo vụ

Quyết định 4855/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập(Hết hiệu lực từ ngày 26/09/2023)

Quyết định 2774/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm

KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư 27/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/09/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử(Hết hiệu lực từ ngày 05/11/2023)

Thông tư 19/2023/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

 

GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 1907/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không(Hết hiệu lực từ ngày 12/09/2023)

Quyết định 1933/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Suất ăn hàng không Việt Nam

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]