Bản tin hiệu lực văn bản số 35 (năm 2023)

  
Cập nhật:02/10/2023 1:04:50 CH

ĐẦU TƯ

Văn bản được đính chính

Văn bản đính chính

Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp(Được đính chính từ ngày 12/09/2023)

Công văn 7498/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT

 

HÀNH CHÍNH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 40/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 14/09/2023)

Thông tư 09/2023/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi một số điều của các thông tư liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu và giấy tờ liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thông tư 11/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 14/09/2023)

Như trên

 

THỰC PHẨM-DƯỢC PHẨM

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 2041/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm(Hết hiệu lực từ ngày 12/09/2023)

Quyết định 2381/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm

 

 

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]